Tarief en voorwaarden

Advocatenkantoor Erkens houdt het tarief laag.
Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u een vooraf afgesproken uurtarief of een vaste prijs.
Dit komt aan de orde tijdens de kennismaking.
Het uurtarief ligt doorgaans op € 190,=

Dat is een all-in-tarief, dus inclusief BTW en kantoorkosten.
Het is wel het tarief voor de kosten van de rechtsbijstand die wordt verleend door de advocaat; kosten van derden zoals een deurwaarder en de rechtbank (griffierecht) vallen hier buiten.

De algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Erkens ontvangt u bij de opdrachtbevestiging. Hier zijn deze te downloaden: algemene voorwaarden advocatenkantoor Erkens. Onderdeel hiervan is een privacystatement en een klachtenregeling.

Terug naar Kantoor