Geschillenregeling

Als u als cliënt een geschil heeft met de advocaat over de uitvoering van de diensten, is het de bedoeling om daar samen met uw advocaat uit te komen.
Wendt u zich daarom altijd eerst tot de advocaat.
Als de klacht blijft bestaan, hanteert advocatenkantoor Erkens een klachtenregeling waarbij een derde optreedt als klachtenfunctionaris.
Als de klacht ook in dat traject niet wordt opgelost kunt u deze voorleggen aan de Deken van de Advocatenorde Den Haag, of aan de geschillencommissie advocatuur.

De geschillenregeling is gedetailleerder uitgeschreven in de algemene voorwaarden advocatenkantoor Erkens

Terug naar Kantoor