Wie betaalt kosten jeugdige bij uithuisplaatsing?

Moet je als ouder ook nog betalen als je kind door de overheid uit huis wordt geplaatst?
Vroeger werd een ouderbijdrage geind, ongeveer de omvang van de kinderbijslag.
Inmiddels hoef je als ouder geen bijdrage meer te betalen, zie artikel 8.2.1, lid 4 Jw en artikel 8.1.2. Besluit Jeugdwet.
Eist de instelling dat je als ouder kosten betaalt? Dat is in strijd met de wet!

Terug naar Blogs