Uw advocaat

mr. drs. M. (Marco) Erkens

De inzet van advocaat Marco Erkens is erop gericht uw zorgen te verminderen en uw probleem juridisch tot tevredenheid op te lossen. Met name als het gaat jeugdbeschermingszaken is zijn overtuiging dat er grote problemen zijn in het systeem en de toepassing van de wet, waardoor vele ouders en kinderen onnodig ernstig beschadigd worden. Ook hier strijdt hij voor.

foto mr Erkens

Opleiding en werkervaring
Marco Erkens studeerde af op twee verschillende richtingen binnen
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden (1996 en 2002).
Voordat hij als advocaat aan de slag ging, werkte hij bij de
rijksoverheid in diverse functies, bij de Stichting advisering bestuursrechtspraak en had hij een juridisch adviesbureau.

Lidmaatschappen
Vereniging van Jeugdrechtadvocaten 

Rechtsgebieden

Advocaat Erkens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Personen- en Familierecht 

Subrechtsgebieden: echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van mr. Erkens

Opinie in Algemeen Dagblad op 20 april 2020

Artikel in Trouw 7 november 2019 (hier internetversie)

Artikel in AD 5 november 2019

Het hoofdartikel in de Gemeentestem december 2004 over het goedkeuringsbesluit na vernietiging.

Een artikel in de wijkkrant Wateringse Veld april 2010 over gemeentelijke aansprakelijkheid na een misstap.

Een artikel in de wijkkrant Wateringse Veld in juli 2010 over een burenruzie over een coniferenhaag.

Een artikel in de wijkkrant Wateringse Veld in september 2010 over een (onterechte) lichte bouwvergunning.

Een annotatie  bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2004-2) in over financieel belang bij een voorschot.

Een annotatie bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2004-3) over geluidsonderzoek in een 30 km zone.

Een annotatie bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2004-4) over de bedenkingenfuik.

Een annotatie bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2004-4) over gerechtvaardigd vertrouwen in eerder gedane toezeggingen.

Een annotatie bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2005-1) over overgangsrecht en persoonsgebonden beschikking.

Een annotatie bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2005-2) over de aanhoudingsplicht.

Een annotatie  bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2005-3) over een regeling bedrijfswoningen.

Een annotatie bij een uitspraak in het blad Jurisprudentie StAB (2006-1) over besluitvorming gs en rechtszekerheid bblb.

Terug naar Home