Blogs

Laatste blog:

De rechter en overheidsadvies vakantie naar oranje landen

Oudere blogs:

Jeugdzorg ontzegt onrechtmatig contact tussen uit huis geplaatste kinderen en hun ouders.

Rechter plaatst jeugdzorg weer boven de wet

Raad voor de Kinderbescherming lijkt wel de baas van de kinderrechters

“Pak jeugdzorg aan”

Jeugdbeschermers bedreigd: voorkomen is beter dan genezen.

“De overheid is sterker dan u”

Effectieve uitvoering van een ondertoezichtstelling?

Buikslapen van overheidswege verboden

Vader zonder gezag toch belanghebbende?

Rechtbank meet met twee maten?

Wie betaalt kosten jeugdige bij uithuisplaatsing?

Natuurlijk wel hoger beroep mogelijk voor pleegouders tegen verplaatsing kind

Terug naar Home