Buikslapen van overheidswege verboden

De overheid adviseert ouders om hun nog jonge baby niet op de buik te laten slapen. Een goed advies, want gebleken is dat het aantal gevallen van wiegendood aanzienlijk is gedaald sinds dit advies wordt gegeven.
Dat wil niet zeggen dat er geen baby’s meer op de buik slapen. Uit de Tiende peiling uit 2013 blijkt dat 0,9 tot 3,3% van de baby’s op de buik slaapt in het eerste halfjaar. Soms maken ouders daarin een afweging, bijvoorbeeld als je kind op de rug niet in slaap kan vallen en blijft huilen. Buikslapen is echter vanaf heden van overheidswege verboden. Ik had vandaag donderdag 31 mei 2018 een zitting bij de rechtbank Den Haag waarin een schriftelijke aanwijzing binnen een ondertoezichtstelling ter discussie stond waarin ouders werd verboden op dreiging van een uithuisplaatsing om het kind op de buik te laten slapen. Ik heb daar naar voren gebracht dat er een groot verschil zit tussen een advies van overheidswege en een opdracht. Ik heb ook naar voren gebracht dat buikslapen nog best veel voorkomt. Hoewel mogelijk niet verstandig, is dat een keuze die ouders mogen maken. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor roken. De kinderrechter heeft het verzoek vervallen verklaren echter afgewezen. Zij vond dat de gecertificeerde instelling ouders kan verplichten het kind op de rug te laten slapen. Derhalve moet ik concluderen dat buikslapen vanaf heden van overheidswege is verboden. Dat u het maar even weet!

Terug