Overlast

Overlast keert in┬áverschillende wetten terug. Als het gaat om eigenaars bepaalt artikel 5:37 BW dat het verboden is om “eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun”.

Als het gaat om huurder geldt de algemene bepaling van 7:213 BW: “De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.” Er wordt niet snel aangenomen dat sprake is van overlast. Zo moeten buren gewoon wel en bepaalde mate van geluid accepteren, bijvoorbeeld van spelende kinderen.

Recent is de zogenaamde ASO-wet aangenomen. Dit geeft de gemeente ook de mogelijkheid om op te treden tegen overlast gevende burgers.

Terug naar Burenrecht en andere rechtsgebieden