Eigendom en verjaring

Het komt regelmatig voor bij eigenaren: de buurman gebruikt een stukje grond: is dat nu van hem? Of een boom staat al jarenlang op een plek waar deze eigenlijk niet mag staan: kan er gevorderd worden die de verwijderen?

Verjaring kan te goeder trouw en te kader trouw.

Als het gaat om zoiets als eigendom, is het meestal te kwader trouw: je geeft je eigendom niet weg.

Maar uiteindelijk dient het recht zich aan te passen aan de feitelijk situatie (TK 4572, nr. 5, blz. 62) en kan sprake zijn van een bevrijdende verjaring na 20 jaar. Als het gaat om eigendom moet daarbij wel aan de buitenwereld duidelijk zijn dat iemand ook de eigendom uitoefent en dus eigenaarshandelingen uitvoert.

Terug naar Burenrecht en andere rechtsgebieden