Onrechtmatige daad

Voordat de rechter toekomt aan het toekennen van een schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad, moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan:

  1. onrechtmatige handelen (zoals strijd met de wet of inbreuk op een recht)
  2. van degene die u aansprakelijk stelt
  3. er moet schade zijn
  4. er moet een verband zijn tussen schade en het onrechtmatig handelen
  5. de geschonden norm moet strekken tot de bescherming tegen de opgetreden schade (relativiteit)

Dat is een ingewikkeld toetsingsproces. U kunt in een gratis en vrijblijvende kennismaking uw probleem voorleggen.

Terug naar Burenrecht en andere rechtsgebieden