Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Soms grijpt de overheid diep in op het recht op een ongestoord privé- en gezinsleven.

Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van uw kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming doet een onderzoek en de uitkomst kan zijn dat aan de rechtbank wordt gevraagd een ondertoezichtstelling uit te spreken en/of een machtiging uithuisplaatsing af te geven. De uitvoering van een ondertoezichtstelling wordt opgedragen aan een gecertificeerde instelling (in de volksmond Jeugdzorg).

In veel gevallen levert dat veel wrijving op: wat is nu in het belang van het kind? Is bepaalde hulp wel noodzakelijk? Kan het niet anders? Mag de omgang worden beperkt? Mogen andere eisen worden gesteld.

Advocatenkantoor Erkens is gespecialiseerd in dit soort zaken en staat u graag bij.

Terug naar Familie- en jeugdrecht