Familie- en Jeugdrecht

Het personen- en familierecht regelt van de wieg tot het graf de juridische positie van personen.
Het merendeel van de wetgeving is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat is ingevoerd op 1 januari 1970, en nadien vele malen ingrijpend is gewijzigd.
Internationale regelgeving zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) heeft daarbij belangrijke invloed.
Het Jeugdrecht valt onder het personen- en familierecht maar wordt in toenemende mate als apart rechtsgebied benoemd.

Enkele belangrijke onderwerpen binnen het personen-, jeugd- en familierecht waarop advocatenbureau Erkens u kan bijstaan zijn:
scheiding
omgang
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
alimentatie / levensonderhoud
gezag
erkenning en
bijzonder curator / advocaat voor een minderjarige