Bijzondere curator / advocaat voor de minderjarige

Kan mijn kind zijn eigen advocaat krijgen? Die vraag wordt regelmatig gesteld.

Een kind wordt vertegenwoordigd door zijn ouders (/wettelijk vertegenwoordiger).
Dus de vader of moeder kan ook spreken namens het kind.
Soms wil je toch dat het kind een eigen advocaat krijgt.
Je kan de rechter dan vragen een bijzonder curator te benoemen.
Een rechter kan dat doen als de belangen van de ouder en de minderjarige strijdig zijn.
De kinderombudsman vindt dat dit nog te weinig gebeurt.
In zaken met een gecertificeerde instelling redeneert een rechter al snel dat jeugdzorg opkomt voor de belangen van de minderjarige.

Een bijzondere curator is vaak een advocaat. Terwijl het zinvol kan zijn een psycholoog te benoemen. U kunt hierom vragen bij de rechtbank.
Voor het protocol bijzondere curator en meer informatie klik hier.

Als er geen bijzondere curator wordt benoemd, of u wenst iemand die geen bijzondere curator is, kan dat dan?
In het procesreglement staat dat een minderjarige in beginsel alleen wordt gehoord, in bijzijn van zijn advocaat.
Maar als je als ouder dan een advocaat inhuurt voor de minderjarige, is dat dan zijn advocaat, of die van de ouder?
De praktijk leert dat u erg afhankelijk bent van de rechter: de ene rechter zal het toestaan, de andere niet.
Dat maakt het dus erg lastig.

Ik wijs hier nog wel even op de informele rechtsingang voor de minderjarige: deze kan zelf een brief sturen aan de rechter als het gaat om bijvoorbeeld omgang.

Terug naar Familie- en jeugdrecht